12.1.11

MONTBAU 1960-2010 L’ARQUITECTURA DE FA 50 ANYS. EXPERIÈNCIA I INTERVENCIÓ


Foto:Kaki Afonso. Janeiro 2011

SESSIÓ TÈCNICA

MONTBAU 1960-2010

L’ARQUITECTURA DE FA 50 ANYS. EXPERIÈNCIA I INTERVENCIÓ

Dijous 13 de gener de 2011

Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona

Horari: de 16 a 20 h

Lloc: Sala d’Actes del CAATEEB. Bon Pastor, 5. Barcelona

Introducció:

Amb ocasió de la presentació al CAATEEB de l’exposició Montbau 1960-2010. De ciutat satèl·lit a barri de Barcelona, el Col·legi ha programat una sessió tècnica amb el títol L’ARQUITECTURA DE FA 50 ANYS. EXPERIÈNCIA I INTERVENCIÓ en la qual, aprofitant la celebració dels 50 anys del barri de Montbau de Barcelona, es debatrà l’herència i la vigència de l’arquitectura i l’urbanisme de les dècades dels 50 i dels 60. El programa de la sessió se centrarà en tres àmbits concrets:

1. Crear nova ciutat
Posarem sobre la taula els valors dels polígons d’habitatges, en especial el de Montbau, en comparació amb els nous trossos de ciutat que s’executen o planifiquen a l'entorn de Barcelona i la seva àrea d'influència, en els quals, al contrari d’aleshores, trobem a faltar una ideologia que els marqui, així com un debat intel·lectual i social sobre com han de ser la nova ciutat.

2. Rehabilitació energètica, una necessitat
Construït en un temps en que l’energia de consum era barata i els mitjans tècnics i econòmics eren escassos, Montbau -i, bona part de l’arquitectura d’aquella època- pateix d’un dèficit important quant a l’estalvi energètic. Quines estratègies, públiques i privades, s’haurien d’endegar o millorar per tal d’impulsar la rehabilitació energètica d’aquests tipus d’edificis i complir les directives europees i la normativa existent en aquest àmbit?

3. Intervenir en el patrimoni dels anys 50-60
La rehabilitació energètica implica gairebé sempre, una intervenció notòria en l’envolvent dels edificis. Intervenció que, sovint, xoca amb la voluntat de preservar i restaurar elements de vàlua arquitectònica d’aquesta època, com és el cas del conjunt arquitectònic i urbà de Montbau. Com es poden fer compatibles aquestes dues necessitats? quin marc legal les hauria de contemplar i impulsar?
Per tal de respondre aquestes preguntes i encetar un debat que avui és de plena actualitat en un sector de la construcció en el que rehabilitació i sostenibilitat marcaran les pautes de futur, el CAATEEB organitza aquesta sessió tècnica adreçada als professionals i també als ciutadans en la qual comptarem amb experts tècnics i urbanistes, així com els autors dels edificis analitzats.

Programa:

16.00 h

Inauguració de la sessió a càrrec de:

Antoni Floriach, Vocal de Tecnologia de la Junta de Govern del CAATEEB i delegat del Maresme

Antoni Sorolla, Delegat d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona

Sessions:

16.15 h Rehabilitació energètica, una necessitat

Ponència de Joan Sabaté, autor del projecte LIMA (Low Impact Mediterranean Architecture)

Col·loqui amb:

Germà Vidal, president del Patronat Municipal de L’Habitatge de Barcelona entre 1979 i 1986 i antic veí de Montbau

Josep Linares, director de la UO Rehabilitació i Millora de l’Habitatge de l’Agència Catalana de l’Habitatge

Toni Floriach, vocal de Tecnologia de la Junta de Govern del CAATEEB

17.15 h Intervenir en el patrimoni dels anys 50-60

Ponència de Xavier Solà, autor de la rehabilitació del Pla de Montbau

Col·loqui amb:

Joan Olona, codirector acadèmic del Postgrau de Rehabilitació del CAATEEB

J. Manuel Clivillé, director tècnic de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà

Pere Serra, conseller delegat de REURSA

Guillermo Giráldez, autor (juntament amb Xavier Subías i Pedro López Iñigo) del Pla de Montbau i de diversos edificis del mateix polígon.

18.15 h Pausa

18.30 h Crear nova ciutat

Ponència d’Amador Ferrer, autor del llibre Els polígons d’habitages de Barcelona

Col·loqui amb:

Xavier Subías, autor (juntament amb Guillermo Giráldez i Pedro López Iñigo) del Pla de Montbau i de diversos edificis del mateix polígon.

Amaro Tagarro, autor, conjuntament amb Francesc Escudero, de varis edificis de Montbau

Manuel Ribas Piera, catedràtic d’urbanisme de la UPC

Antoni Sorolla, delegat d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

20.00 h Conclusions del debat i finalització de la sessió

Conductor de la sessió i moderador del debat:

Josep Olivé, comissari de l'exposició MONTBAU 1960-2010. De ciutat satèl·lit a barri de Barcelona, que es pot visitar a la sala d’exposicions del CAATEEB fins al 13 de gener.

Nenhum comentário: